ΗΜΕΡΙΔΑ – Όχι δεν είμαστε κακοί μαθητές

Διοργανωτές: Σύλλογοι 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού

 IMERIDA TEL1

Τίτλος Ημερίδας:   

«Όχι δεν είμαστε κακοί μαθητές»

Ημερομηνία: 20 – Φεβρουαρίου  – 2013

Ώρα  18:00 – 20:00

Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» Δημαρχείο Χολαργού

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Καλωσόρισμα – έναρξη ημερίδας : Κα Ρετσινιά Γιαννακοπούλου Βασιλική Αντιδήμαρχος σε θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Δήμου Παπάγου Χολαργού

Δημήτριος Ζυμπίδης
Σχολικός Σύμβουλος 23ης Εκπ. Περ. Δ.Ε. Αττικής

Θέμα: Αντισταθμιστικοί θεσμοί – Ενισχυτική Διδασκαλία

Περίληψη

Οι αντισταθμιστικοί θεσμοί αποτελούν βασική παράμετρο του εκπαιδευτικού μας συστήματος και σχετίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, τον ελεύθερο χρόνο τους, το πρόβλημα των πρόσθετων δαπανών της οικογένειας για εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και την πολύ – πολιτισμικότητα του σημερινού σχολείου.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία, ως αντισταθμιστικός θεσμός, είναι η παρακολούθηση από τους/τις μαθητές/τριες ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζονται επιπλέον διδακτική βοήθεια.

 Πανταζοπούλου Μαρία

(Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Β’ Αθήνας)

Θέμα: Παράγοντες Σχολικής Επίδοσης.

Χρόνος: 15

 

Περίληψη

 Ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έχει έμφυτη τη τάση προς το «ειδέναι», την εσωτερική παρώθηση για μάθηση. Αυτή η εσωτερική του παρόρμηση μαζί με τις ανάγκες που δημιουργεί η ίδια η ζωή, τον αναγκάζουν να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης. Η μάθηση στη βασική της μορφή συνδέεται άμεσα με την αυτοάμυνα και αυτοσυντήρηση του είδους

«Μάθηση έχει ορισθεί σαν η σύνθετη διαδικασία με την οποία το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων και τις πληροφορίες, αφομοιώνει γνώσεις, αποκτά συνήθειες και δεξιότητες, διαμορφώνει μια σχετικώς μόνιμη μεταβολή της συμπεριφοράς του»

Μάθηση και διδασκαλία βρίσκονται σε μια γραμμική διασύνδεση.

Κατά την άποψη του  Π. Ξωχέλλη, «ο όρος παιδεία έχει τουλάχιστον τριπλή σημασία»:

α) Χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της παιδαγωγικής διαδικασίας και έτσι ταυτίζεται με τον όρο μόρφωση, β) Σημαίνει τις προσπάθειες, που καταβάλλει η πολιτεία για την οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας (δηλαδή εκπαίδευση), γ) Χρησιμοποιείται ως συνώνυμο των όρων αγωγή και μάθηση

Οι παράγοντες που συνεργούν στη μάθηση διακρίνονται σε :                  

 α) Υποκειμενικούς, που αναφέρονται στην ατομικότητα του μαθητή (ικανότητες, συναισθηματοβουλική κατάσταση, ψυχική και σωματική υγεία).

β) Αντικειμενικούς ή περιβαλλοντικούς (οικογένεια, σχολείο, άμεσο κοινωνικό περιβάλλον)

Οι μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση και προβλήματα στις σχολικές επιδόσεις, δεν ανήκουν σε μια ομοιογενή ομάδα όσον αναφορά το είδος και την ένταση των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν.  Το προφίλ των διαφόρων δυσκολιών και διαταραχών που έχει ο καθένας από αυτούς παρουσιάζει μια ανομοιογενή εικόνα.

Αυτή η διαπίστωση έχει ως συνέπεια να θεωρείται η διαφορική διάγνωση κατά την εξέταση αυτών των διαταραχών απαραίτητη. Αυτή  θα αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχτούν τα μέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν κατά την παιδαγωγική παρέμβαση . Οι παράγοντες που συμβάλλουν στον ένα ή τον άλλο βαθμό και επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις είναι μεταξύ άλλων: α) η Προσωπικότητα του μαθητή (νοημοσύνη, η ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής και ο τρόπος εργασίας, η αυτοεκτίμηση, η γλωσσική εξέλιξη και οι διάφορες μαθησιακές δυσκολίες), β) η Οικογένεια και το Πολιτισμικό περιβάλλον.

Η στάση λοιπόν του σχολείου δεν έχει μόνο γνωστική σημασία, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική κατάσταση και στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού

Αποτυχία ενός μαθητή, σημαίνει την αδυναμία του να ανταποκριθεί συνολικά ή μερικά στις απαιτήσεις του σχολείου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η σχολική αποτυχία αποτελεί μια αρνητική κατάσταση για το μαθητή, η οποία οριοθετεί ένα πεδίο περιορισμένων δυνατοτήτων και ευκαιριών για παραπέρα διεκδικήσεις

 

 Ειρήνη Φράγκου

ΜΑ Κοινωνιολογία της Εκπ/σης, Δ/ντρια 2ου Δημ. Σχολ. Χολαργού,

τέως Σχολική Σύμβουλος, 3ης Εκπ/κής Περ.  Κορινθίας.

Θέμα: Μορφές οικογενειακού κεφαλαίου, σχέσεις σχολείου – οικογένειας και σχολική επίδοση

 

Χρόνος: 10-15 λεπτά

Περίληψη:

Έρευνες στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης από τις δεκαετίες του 1960 και 1970 τόνισαν την ανάγκη να μελετηθεί η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των παιδιών, ως παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη σχολική τους επίδοση κι έτσι αμφισβήτησαν την έννοια της «έμφυτης» ικανότητας και ευφυΐας των παιδιών. Η ικανότητα των γονέων, να υποστηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους, διαφέρει ανάλογα με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτουν και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μπορεί να διαφοροποιεί τη σχολική επίδοση των παιδιών και να αναπαράγει εκπαιδευτικές-κοινωνικές ανισότητες. Με άλλα λόγια, δεν γνωρίζουν όλοι οι γονείς πώς να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε διαθέτουν όλοι τα χρήματα που απαιτούνται για να συνεχίσουν τα παιδιά τους τις σπουδές τους πέρα από το Γυμνάσιο. Κάποια παιδιά δυσκολεύονται να ενταχθούν στη σχολική κοινότητα, έχουν χαμηλή επίδοση κι εγκαταλείπουν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Έρευνες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, μέσω της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να βελτιώσει τη σχολική επίδοση των παιδιών. Μελέτες της ΟΥΝΕΣΚΟ (2000) υποστηρίζουν ότι οι γονείς ανεξάρτητα από τη μόρφωση και το εισόδημά τους μπορούν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς (αλλά και με άλλους γονείς) για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Η εύρεση τρόπων συνεργασίας γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων για την υποστήριξη της σχολικής μάθησης και τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών αποτελεί πρόκληση για όλους μας.

 

 Δημακοπούλου Μαρία

Δρ. Επιστήμων Της Αγωγής, Ειδική Παιδαγωγός, Δ/ντρια 3ου Δημ. Σχολ. Χολαργού

Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά  – Διάγνωση – Αντιμετώπιση

Χρόνος: 15΄

Περίληψη

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία αφορά χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες και απασχολεί με ένταση τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς. Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών, αποτυγχάνουν καθημερινά, στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης των Μαθησιακών τους Δυσκολιών ή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης. Σημαντικός και αξιόπιστος αρωγός στην προσπάθεια απομυθοποίησης των Μαθησιακών Δυσκολιών, είναι η επιστημονική έρευνα, η οποία αναδεικνύει τη σημασία και την πραγματική φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, υποστηρίζει και δίνει δυνατότητες για ασφαλή και έγκαιρη διαγνωστική αξιολόγηση και προτείνει τεκμηριωμένες μεθόδους υποστήριξης.

 

 Χρόνος για  ερωτήσεις από το κοινό.

 Κλείσιμο Ημερίδας.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: