Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), είναι ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, και έχει ως βασικούς στόχους :
  • Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.
  • Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
  • Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω στόχων παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεωρητικό πλαίσιο και προγράμματα σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά
Θεωρητικό πλαίσιο και προγράμματα σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά – Παράρτημα, λεξιλόγιο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σειρά: Πράγματα και γράμματα
Επίπεδο Τίτλος
Πρώτο
(τάξεις:προδημοτική-2α)
Η αλφαβήτα ταξιδεύει
Παρέα με τον παππού τον Αίσωπο
Παίζω και μιλώ, βιβλίο μαθητή
Παίζω και μιλώ, τετράδιο δραστηριοτήτων
Παίζω και μιλώ, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Παίζω και μαθαίνω, βιβλίο μαθητή
Παίζω και μαθαίνω, τετράδιο δραστηριοτήτων
Βλέπω και διαβάζω, βιβλίο μαθητή
Βλέπω και διαβάζω, τετράδιο δραστηριοτήτων
Μαθαίνω να διαβάζω, βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω να διαβάζω, τετράδιο δραστηριοτήτων
Διαβάζω και γράφω, βιβλίο μαθητή
Διαβάζω και γράφω, τετράδιο δραστηριοτήτων
Σειρά: Πράγματα και Γράμματα, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (τεύχη 2-5)
CD-ROM: διαβάζω-γράφω-τραγουδώ
Δεύτερο
(τάξεις 3η-4η)
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου, βιβλίο μαθητή
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου, τετράδιο δραστηριοτήτων
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου, τετράδιο δραστηριοτήτων 2
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο,
βιβλίο μαθητή – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο, τετράδιο δραστηριοτήτων
Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο, τετράδιο δραστηριοτήτων 2
CD-ROM: Μιλώ και γράφω ελληνικά
Τρίτο
(τάξεις 5η-6η)
Ο κόσμος των Ελληνικών, βιβλίο μαθητή
Ο κόσμος των Ελληνικών, τετράδιο δραστηριοτήτων, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Καθώς μεγαλώνουμε…, βιβλίο μαθητή
Καθώς μεγαλώνουμε…, τετράδιο δραστηριοτήτων
Καθώς μεγαλώνουμε…, τετράδιο δραστηριοτήτων 2
Καθώς μεγαλώνουμε…, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
CD-ROM: Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των ελληνικών
Τέταρτο
(τάξη 7η)
Βήματα μπροστά 1,
βιβλίο μαθητή – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Βήματα μπροστά 1, τετράδιο δραστηριοτήτων
Βήματα μπροστά 1, ακουστικό CD
Τέταρτο
(τάξη 8η)
Βήματα μπροστά 2,
βιβλίο μαθητή – τετράδιο δραστηριοτήτων – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Κλειδιά της ελληνικής γραμματικής
Τέταρτο
(τάξη 9η)
Βήματα μπροστά 3,
βιβλίο μαθητή – τετράδιο δραστηριοτήτων – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Πέμπτο
(τάξεις 10η-12η)
Ανθολόγιο της διασποράς
Ανθολόγιο κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας
Ελληνικά. Από το κείμενο στη λέξη
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σειρά: Ελληνικά με την παρέα μου
Επίπεδο Τίτλος
Ελληνικά με την παρέα μου 1
Ελληνικά με την παρέα μου 1, συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό
Ελληνικά με την παρέα μου 2
Ελληνικά από κοντά
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής, ελληνορωσική έκδοση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σειρά: Μαργαρίτα
Επίπεδο Τίτλος
Πρώτο
(1η τάξη)
Μαργαρίτα 1, βιβλίο μαθητή – καρτέλες – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Μαργαρίτα 1, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 1
Πρώτο
(2α τάξη)
Μαργαρίτα 2, βιβλίο μαθητή – καρτέλες – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Μαργαρίτα 2, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 2
Δεύτερο (3η τάξη) Μαργαρίτα 3,
βιβλίο μαθητή – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Μαργαρίτα 3, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 3
Δεύτερο (4η τάξη) Μαργαρίτα 4,
βιβλίο μαθητή – οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Μαργαρίτα 4, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 4
Τρίτο (5η τάξη) Μαργαρίτα 5, βιβλίο μαθητή
Μαργαρίτα 5, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 5
Τρίτο (6η τάξη) Μαργαρίτα 6, βιβλίο μαθητή
Μαργαρίτα 6, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD-ROM: Μαργαρίτα 6
Χελιδόνια Χελιδόνια 1
Χελιδόνια 2
CD-ROM:Χελιδόνια
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GCSE)
Τρίτο (τάξη 7η) Νέα ελληνικά για το GCSE 1, βιβλίο μαθητή
Νέα ελληνικά για το GCSE 1, τετράδιο δραστηριοτήτων
Τέταρτο (8η-9η) Νέα ελληνικά για το GCSE 2, βιβλίο μαθητή
Νέα ελληνικά για το GCSE 2, τετράδιο δραστηριοτήτων
CD ήχου: Νέα ελληνικά για το GCSE 1 και 2
ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τρίτο (5η-6η) Ελληνικά γιατί όχι; βιβλίο μαθητή
Ελληνικά γιατί όχι; τετράδιο δραστηριοτήτων
Τρίτο (6η-7η) Ελληνικά γιατί όχι 2; βιβλίο μαθητή
Ελληνικά γιατί όχι 2; τετράδιο δραστηριοτήτων
ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τέταρτο (7η-8η) Ελληνικά ως γλώσσα επαφής
ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
Ισπανοελληνικό λεξικό
ΓΙΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
Πρώτο
(τάξεις 1η-2α)
Μια φορά κι έναν καιρό 1
Δεύτερο
(τάξη 3η)
Μια φορά κι έναν καιρό 2
CD ήχου: Μια φορά κι έναν καιρό 2
Τρίτο (τάξη 4η) Μια φορά κι έναν καιρό 3
Μια φορά κι έναν καιρό, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1,2,3
Αρχάριοι (7η-8η) Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ
Σειρά: Εμείς και οι άλλοι
Επίπεδο Τίτλος
Πρώτο
(τάξεις 1η-2α)
Εμείς και οι Άλλοι, βιβλίο μαθητή
Εμείς και οι Άλλοι, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Δεύτερο
(τάξεις 3η-4η)
Εμείς και οι Άλλοι, βιβλίο μαθητή
Εμείς και οι Άλλοι, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Τρίτο
(5η τάξη)
Στη μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου, βιβλίο μαθητή
Στη μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
CD-ROM:Στη μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου
Τρίτο
(6η τάξη)
Ιστοριοδρομίες 1, βιβλίο μαθητή
Ιστοριοδρομίες 1, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Τέταρτο
(τάξεις 7η-9η)
Ιστοριοδρομίες 2, βιβλίο μαθητή
Ιστοριοδρομίες 2, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
CD-ROM: Ιστοριοδρομίες
Πέμπτο (10η-12η) Η Ελλάδα στον σύγχρονο και νεότερο κόσμο, βιβλίο μαθητή
Η Ελλάδα στον σύγχρονο και νεότερο κόσμο, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Σειρά: Από τη ζωή των Ελλήνων στη διασπορά
Πέμπτο (10η-12η) Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αργεντινή
Από τη ζωή των Ελλήνων στη Μ. Βρετανία
Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία
Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά, τεύχος α’
Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά, τεύχος β’
Από τη ζωή των Ελλήνων στις Η.Π.Α.
Από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και την Ολλανδία
Από τη ζωή των Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα
Από τη ζωή των Ελλήνων στη Ν. Αφρική
Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερμανία
Από τη ζωή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία
Advertisements
Αναρτήθηκε στις Περί Εκπαίδευσης. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: